Photoholics.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ

 
Αγαπητοί πελάτες είμαστε χαρούμενοι που προτιμήσατε το στούντιο μας για την φωτογράφηση του γάμου σας,  Με το κλείσιμο του πακέτου σας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες  Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
Οι Πελάτες συμφωνούν ότι η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αναλαμβάνει ο Φωτογράφος δυνάμει του παρόντος, την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Φωτογράφο ανέρχεται στο συνολικό τελικό ποσό που αναγράφεται στην προσφορά  πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%. για τον χρόνο, το ταλέντο και τα προϊόντα που θα λάβει από τον Φωτογράφο.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί θα ως εξής:
Από το ανωτέρω συνολικό ποσό προκαταβάλλεται με την υπογραφή του παρόντος στον Φωτογράφο το 30% της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής, προς δέσμευση της ημερομηνίας.
Μετά την παραλαβή της προκαταβολής και την υποβολή της συμφωνίας από τους Πελάτες, ο Φωτογράφος θα δεσμεύσει την ημερομηνία και τον χρόνο που συμφωνήθηκαν.
Το υπόλοιπο θα καταβληθεί τμηματικά ως ακολούθως:
α) Ως και δύο μήνες πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία της τελετής το 30%της εναπομείνασας συμφωνημένης αμοιβής
 
β) Την ημέρα της τελετής 30% της εναπομείνασας συμφωνημένης αμοιβής
γ) Το εναπομείναν 10%, θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο εντός 6 μηνών από την τελετή με την παράδοση των φωτογραφικών αρχείων.
 
Κανένα μέρος οποιασδήποτε παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των άλμπουμ η κορνιζών ή εκτυπώσεων δεν θα παραγγελθεί η παραδοθεί μέχρι να πληρωθεί πλήρως το υπόλοιπο.
 
Εάν δεν ληφθεί το 50% της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής, ο Φωτογράφος δεν αναμένεται να παρευρεθεί στην εν λόγω εκδήλωση.
 
 
Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε δαπάνες  διαμονής/ τέλη/έξοδα κίνησης που σχετίζονται με τη θέση που έχει επιλέξει ο πελάτης για τη τελετή, οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι για την προεξόφληση τους.
 
Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας του γάμου, το στούντιο έχει τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να αποδεχτεί να παράσχει τις συμφωνημένες εργασίες στη νέα ημερομηνία και να προσαρμόσει την ήδη υπάρχουσα συμφωνία στα νέα δεδομένα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν υποχρεούται, να επιστρέψει την καταβληθείσα προκαταβολή.
 

Αν ο γάμος ακυρωθεί, αυτό πρέπει να δηλωθεί γραπτώς στο στούντιο. Διαφορετικά, οι αφετέρου συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν στο στούντιο το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής. Σε αντίθετη περίπτωση, το στούντιο θα μπορεί να προβεί στη δικαστική επιδίωξή του

Το ζευγάρι αναγνωρίζει ότι η ιδιοκτησία και τα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των δημιουργών στα προϊόντα ή σε κάποιο μέρος αυτών παραμένει ιδιοκτησία του στούντιο απολύτως για δική του χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης της έκθεσης και των διαγωνισμών.

Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφερομένων των περιπτώσεων της φωτιάς και της ασθένειας του φωτογράφου, το στούντιο, εφόσον δεν μπορεί να εκπληρώσει προσηκόντως τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει όποια καταβολή χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, εξαιρετέας όμως της αρχικής προκαταβολής προς δέσμευση της ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή κι εφόσον το ζευγάρι συμφωνεί, ο αφενός συμβαλλόμενος μπορεί να αναθέσει σε άλλο επαγγελματία φωτογράφο την εκπλήρωση της γαμήλιας παραγγελίας.

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
 
  Το σύνολο των φωτογραφιών θα έχουν την βασική επεξεργασία όπως καθορίζεται από τον Φωτογράφο διατηρώντας το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσθετα αιτήματα επεξεργασίας ή παρεμβάσεις στα φωτογραφικά αρχεία.
 
 Οι  Πελάτες που παραγγέλνουν προϊόντα πέραν των αναφερομένων στις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα με τις προσφορές τους, όπως άλμπουμ, κορνίζες, εκτυπώσεις , πρέπει να ς να εκτυπωθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία της τελετής. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα παύει να ισχύει κάθε προσφορά ή υποχρέωση από τον φωτογράφο.
 
Το πρόγραμμα των φωτογραφίσεων, το στιλ εργασίας και η εμπειρία έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ένα σύνολο ποιοτικών φωτογραφιών για τους Πελάτες. Τόσο οι Πελάτες όσο και ο Φωτογράφος συμφωνούν ότι η ακρίβεια και η χαρούμενη συνεργασία είναι απαραίτητες για την παραγωγή εξαιρετικών φωτογραφικών αποτελεσμάτων. Σε περιπτώσεις όπου το Γεγονός δεν εκτελείται εγκαίρως (για παράδειγμα, ακραία καθυστέρηση από έναν από τους πελάτες ή τους επαγγελματίες του γάμου μακιγιάζ, κομμώτρια), ο φωτογράφος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Πελάτες θα πάρουν το κανονικό σύνολο φωτογραφιών, παρόλο που σε τέτοιες περιπτώσεις θα κάνει το απόλυτο καλύτερο για να αντισταθμίσει.
 
Ο φωτογράφος θα δουλέψει με τον καλύτερο τρόπο με όλες τις ικανότητές του για να ικανοποιήσει τους πελάτες του. Σε περίπτωση που οι Πελάτες δεν συνεργάζονται με τον φωτογράφο ή επιδεικνύουν ενοχλητική – απειλητική  συμπεριφορά, η οποία θα επηρεάσει την ασφάλεια ζωής και της περιουσίας του φωτογράφου, ο φωτογράφος  διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την συνεργασία του ακόμα και αν δεν έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα συνεργασίας.
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 
Οι  Πελάτες  θα λάβουν έως και 6 μήνες μετά την ημερομηνία γάμου/βάφτιση φωτογραφίες σε ψηφιακή ανάλυση με απελευθέρωση εκτύπωσης για προσωπική χρήση. Η μονάδα ψηφιακής μεταφόρτωσης USB περιλαμβάνει εικόνες για εκτύπωση.
 
Ο φωτογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία ή απώλεια δεδομένων του USB.
Οι  Πελάτες είναι υπεύθυνοι  για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των φωτογραφιών από το ψηφιακό αρχείο λήψης  USB.
 
Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των Πελατών δεν είναι δυνατή η καλή συνεργασία με τον Φωτογράφο και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα ο φωτογράφος να μην είναι σε θέση να παραδώσει μέρος του υλικού ή άλλων αγαθών που απαιτούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν υποχρεούται να παραδώσει το υλικό ή άλλα αγαθά στους Πελάτες και συμφωνείτε ότι ο φωτογράφος δεν θα έχει άλλη υποχρέωση προς τους Πελάτες, όπως να αποθηκεύσει το μη παραδοθέν υλικό ή άλλα αγαθά πέραν του έτους από την ημερομηνία της τελετής και το υλικό θα διαγραφεί οριστικά.
Οι φωτογραφίες δεν θα διατηρούνται επ ‘αόριστον. Οι φωτογραφίες θα τηρούνται στο αρχείο του Φωτογράφου από την επομένη της ημερομηνίας της φωτογράφησης και για ένα έτος και μετά θα διαγράφονται οριστικά.
 
Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας της τελετής, ο Φωτογράφος δεν υποχρεούται να παράσχει τις συμφωνηθείσες εργασίες στη νέα ημερομηνία και δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν προκαταβληθεί. Η ακύρωση της τελετής  πρέπει να γίνει γραπτώς ακόμη και αν έχει γίνει τηλεφωνική κλήση για να ενημερωθεί ο Φωτογράφος για την ακύρωση. Σε διαφορετική περίπτωση οι Πελάτες υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Φωτογράφο το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής.
 
Εάν δεν ληφθεί το 100% της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής, ο Φωτογράφος δεν θα σας παραδώσει τα συμφωνηθέντα προϊόντα η υπηρεσίες και θα έχει το δικαίωμα της οριστικής διαγραφής τους.
Οι πρόσθετες προσαρμοσμένες παραγγελίες (ανατυπώσεις, μεγεθύνσεις, άλμπουμ) πρέπει να καταβάλλονται και να εξοφλούνται πλήρως κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
 
Συνδρομή γεγονότος
Ο  επαγγελματίας Φωτογράφος σας έχει στη διάθεσή του μεθόδους εργασίας για την αποφυγή απώλειας ή βλάβης των εικόνων σας.
Σε απίθανη πιθανότητα συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφερόμενων των περιπτώσεων, ασθένειας, τραυματισμού τεχνικού προβλήματος, ακραίων καιρικών συνθηκών, η ακύρωσης πτήσεων & καραβιών, κλοπής ή απώλειας φωτογραφικού υλικού, δυσλειτουργίας εξοπλισμού ή άλλων περιστάσεων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό του, ο φωτογράφος, υποχρεούται να επιστέψει την όποια καταβολή χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ο φωτογράφος σας ουδέποτε έχει συμβεί να ακυρώσει κάποια συνεργασία λόγο ανωτέρας βιας. Σε περίπτωση ασθενείας του Φωτογράφου οι Πελάτες συμφωνούν, ο Φωτογράφος να αναθέσει σε άλλο επαγγελματία φωτογράφο την εκπλήρωση της εργασίας. Ο Φωτογράφος θα προσπαθήσει να κλείσει έναν φωτογράφο για την αντικατάσταση. Αν δεν μπορεί να βρεθεί φωτογράφος για την αντικατάσταση  τότε η ευθύνη περιορίζεται στην επιστροφή των τυχόν πληρωμών που έχουν ληφθεί.
Σε περίπτωση παραβίασης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδης, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση της οποιασδήποτε ζημίας του. Ωστόσο, η όποια αποζημίωση για κανένα λόγο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συμφωνημένης αμοιβής.
Η κοινοποίηση τυχόν αλλαγών από τους Πελάτες μπορεί να γίνει τηλεφωνικά μαζί με γραπτή ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τεκμηρίωση. Εάν αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να αποσταλεί επιβεβαίωση παραλαβής από τον Φωτογράφο γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Επιπροσθέτως οι Πελάτες ρητώς δηλώνου  και δεσμεύονται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του φωτογραφου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία πηγάζουσα από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως τον φωτογράφο, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
Είναι ευθύνη των Πελατών να επιβεβαιώσουν όλες τις ρυθμίσεις τουλάχιστον 7-10 ημέρες πριν από την εκδήλωση. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή πληροφοριών επικοινωνίας (ώρα, κ.λπ.) θα πρέπει να ενημερώσετε τον Φωτογράφο.
Οι Πελάτες θα πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τον Φωτογράφο δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της τελετής, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής. Ο Φωτογράφος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επικοινωνήσει με τους Πελάτες, αλλά είναι ευθύνη των Πελατών να επικοινωνήσουν με τον Φωτογράφο για να επιβεβαιώσουν όλα τα γεγονότα και τις ώρες.
Οι Πελάτες συμφωνούν να παράσχουν ένα γεύμα για τον Φωτογράφο και συνεργάτη του εάν η διάρκεια συμμετοχής στην δεξίωση υπερβαίνει τις πέντε ώρες.
 
Οι Πελάτες συμφωνούν με την χρήση των φωτογραφιών γάμου στο δικτυακό τόπο του Φωτογράφου ή τρίτων και με την ανάρτηση των φωτογραφιών εντός του καταστήματος. Σε περίπτωση που οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αφορούν βάφτιση, οι φωτογραφίες δεν θα χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο του Φωτογράφου ή τρίτων ούτε θα αναρτούνται εντός του καταστήματος. Οι Πελάτες υποχρεούται να λάβουν εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση των καλεσμένων που θα συμμετάσχουν στην τελετή ότι συναινούν στην φωτογράφησή τους και σε τυχόν δημοσίευση του υλικού αυτού.
 
Παράλειψη εκτέλεσης
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με την ευχάριστη συνεργασία και επικοινωνία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εντός του ορισμού αυτής της ανάθεσης. Λόγω του περιορισμένου και υποκειμενικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, ο Φωτογράφος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις φωτογραφίες που δεν έχουν ληφθεί, ή τον προγραμματισμό των Πελατών ή τυχόν περιορισμό της φωτογράφησης λόγω της θέσης τελετής-δεξίωσης ή της θέσης φωτογράφισης. Ο Φωτογράφος δεν ευθύνεται για τις χαμένες ευκαιρίες φωτογραφιών λόγω άλλων φωτογραφικών μηχανών ή φωτεινών αναλαμπών. Ο Φωτογράφος δεν είναι υπεύθυνος για την έλλειψη κάλυψης σε εξωτερικούς χώρους λόγω καιρικών συνθηκών, τυχόν επιπλοκές που οφείλονται στην καθυστέρηση των ατόμων, στους κανόνες και στους περιορισμούς του χώρου ή στην απόδοση των διακοσμήσεων της τοποθεσίας.  Ο φωτογράφος δεν είναι υπεύθυνος για θέματα ένδυσης, μακιγιάζ, μαλλιών ή μη ακολουθίας του χρονοδιαγράμματος φωτογραφίσεων. Οι Πελάτες δεν θα θεωρήσουν υπεύθυνο τον Φωτογράφο για τυχόν τραυματισμό η θάνατο  που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας του γάμου/βάφτιση.
 
Αναγνωρίζεται ότι η λίστα με τα προσωπικά στοιχειά των πελατών που υποβάλλονται στον Φωτογράφο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για οργανωτικούς σκοπούς και η επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία με τους Πελάτες. Ενδέχεται να κοινοποιηθούν κατ’ απαίτηση τα Προσωπικά δεδομένα των Πελατών ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τους Πελάτες για τους εξής λόγους:
– αν πρέπει να εκτελεστεί μία ενέργεια για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο, με νομική διαδικασία ή με κανονισμούς
– για την διαδικασία των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κυβερνητικών αρχών ή άλλων τρίτων μερών, κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης νομικής διαδικασίας
– αν θεωρήσει ο Φωτογράφος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ότι η γνωστοποίηση των Προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με μια έρευνα για υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα
– για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου
– για την προστασία της ιδιοκτησίας και των νόμιμων δικαιωμάτων του
 
  Ο Φωτογράφος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει  τους πελάτες του αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει τα σημαντικά πρόσωπα για οικογενειακές ή αυθόρμητες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης δεν γνωρίζει ποιοι επιθυμούν να φωτογραφηθούν. Ο Φωτογράφος δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη φωτογράφηση των επιθυμητών ανθρώπων αν δεν υπάρχει κάποιος που να βοηθήσει ζητήσει η υποδείξει για να τον καταγράψει φωτογραφικά .
 
Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι Πελάτες αναγνωρίζουν ότι ο Φωτογράφος έχει τα πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων που παράχθηκαν και ότι αυτά αποτελούν ιδιοκτησία του. Οι εικόνες που έχει τραβήξει ο Φωτογράφος είναι για προσωπική χρήση από τους Πελάτες και τους φίλους και τους συγγενείς τους. Η πώληση, η δημοσίευση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση των φωτογραφιών δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Φωτογράφου. Το ηθικό δικαίωμα παραμένει στον Φωτογράφο, ο οποίος δικαιούται στην αναγραφή του ονόματος του σε κάθε δημοσίευση του υλικού.
 
Τροποποίηση της συμφωνίας αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν νεότερης έγγραφης συμφωνίας των μερών νομίμως υπογεγραμμένης απ’ αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
 
 
 
Get In Touch
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google